VÅRA PRISER


Tandvårdsförsäkringen
Från och med det året du fyller 24 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 24-29 år samt 65 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3001 – 15000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

VÅRA PRISER

I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i en månad. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Möjlighet till delbetalning
Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bankgiro. Fråga oss gärna om Du vill delbetala dina behandlingskostnader.


I prislistan ser du priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Aktuell prislista når du via knappen här intill.


OBS! Priserna kan i speciella fall justeras både uppåt och neråt beroende på behandlingarnas svårighetsgrad.


Betalning
Betalning sker efter varje behandlingstillfälle med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bankgiro. Fråga oss gärna om Du vill delbetala Dina behandlingskostnader.

GARANTI

Tre års garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik enligt separat garantisedel. Ett års garanti lämnas för avtagbar protetik.
Garantin gäller inte vid följande tillfällen
1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.