Välkommen till Ölandstandläkarna

Vi är tre tandläkare med praktik på Storgatan i Borgholm - Jan Carlén, Peter Svahn och Tomor Gashi. Med delvis olika erfarenheter som privatpraktiserande tandläkare eller arbete i Folktandvården arbetar vi numera tillsammans under namnet Ölandstandläkarna. Vi drar på så sätt nytta av varandras kompetenser och tillsammans med en tandhygienist och tre tandsköterskor utgör vi ett bra team.

Peter Svahn, Karin Karlsson, Tomor Gashi och Jan Carlén står i den bakre raden. I den främre raden sitter från vänster Tina Olofsson, Anneli Selldén och Anneli Axelsson